Vakioita

Gravitaatiovakioγ
Putoamiskiihtyvyysg
Valon nopeusc
NormaalilämpötilaT
Normaalipainep
Bolzmannin vakiok
Elektronin lepomassam
Protonin lepomassam
Neutronin lepomassam
Planckin vakioh
Tyhjiön permeabiliteettiμ0
Atomimassayksikköu
Avogadron vakioNA
Moolinen kaasuvakioR
ideaalikaasun moolitilavuus normaalitilassaVm
Faradayn vakioF
Alkeisvarause

Perusyksiköt

pituusl, smetrim
massamkilogrammakg
aikatsekuntis
sähkövirtaIampeeriA
lämpötilaTkelvinK
ainemääränmoolimol
valovoimaIkandelacd

Johdannaisyksiköt

tasokulmaαradiaanirad
taajuusfhertsiHz
voimaFnewtonN
paineppascalPa
energiaE, WjouleJ
tehoPwattiW
sähkövarausQcoulombiC
jänniteUvolttiV
resistanssiRohmiΩ
magneettivuoΦweberWb
magneettivuon tiheysBteslaT
induktanssiLhenryH
valovirtaΦluumenlm
valaistusvoimakkuusEluksilx
radioaktiivisuusAbecquerelBq
EkvivalenttiannosHsievertSv

Etuliitteet

petaP
teraT
gigaG
megaM
kilok
millim
mikroµ
nanon
pikop
femtof

Lukualueet

Luonnolliset luvut0, 1, ...
Kokonaisluvut..., -1, 0, 1, ...
Rationaaliluvut-3.4, 0.12, 5/9
Reaaliluvutπ, e

Potenssien laskusääntöjä

Neliöjuuren laskusääntöjä

Logaritmin laskusääntöjä

Diskriminantin merkitys

Jos D>0, yhtälöllä on kaksi ratkaisua.
Jos D=0, yhtälöllä on yksi ratkaisu.
Jos D<0, ei ole reaalisia ratkaisuja.